dotace 2010

Naše společnost získala 12.4.2010 dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) cestou Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem dotace je zlepšení tepelně technických vlastností administrativní haly, Železná 18. Na základě žádosti o poskytnutí dotace, byl projekt uznán za přijatelný a způsobilý k poskytuntí dotace v souladu s cíly programu Eko-energie-dotace. Projekt je spolufinancován v rámci prioritní osy 3. Efektivní energie, oblasti podpory 3.1. Na dotaci se podílí Evropská unie e Evropský fond pro regionální rozvoj.

undefined

Související obrázky

Aktuality

Další novinky »